مهر ۱۷, ۱۳۹۸
آسیب دادن خودرو

کارهایی که موجب آسیب دیدن خودرو می شوند!

کارهایی که موجب آسیب دیدن خودرو می شوند! انجام دادن برخی کارها و همین طور ترک عادت های اشتباه موجب می شود تا آسیب دادن خودرو به کمترین مقدار خود رسیده و عمر مفید آن افزایش پیدا کند. در ادامه […]
دانلود اپلیکیشن