مهر ۲۹, ۱۳۹۸
چک سفید امضا

موارد صدور چک سفید امضا کدام است؟

موارد صدور چک سفید امضا کدام است؟ چک سفید امضا تعاریف گوناگونی از دیدگاه نویسندگان حقوقی دارد که در یک تعریف کلی می توان گفت این نوع چک، چکی است که توسط صادر کننده ی چک بدون قید مبلغ و […]
دانلود اپلیکیشن