آبان ۴, ۱۳۹۸
تامین خواسته چک

تامین خواسته چک چیست؟

تامین خواسته چک چیست؟ تامین خواسته چک  در برخی از مواقع ممکن است تا فاصله ی زمانی ما بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان بر علیه خوانده تا زمان صدور حکم دادگاه به اندازه ای طولانی شود که خوانده […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
مجازات صدور چک بی محل

مجازات صدور چک بی محل چیست؟

مجازات صدور چک بی محل  مجازات صدور چک بی محل به مقدار مبلغ صادر شده توسط آن بستگی دارد که در متن زیر به شرح آن خواهیم پرداخت.     در کل مجازات صدور چک بی محل بر اساس مبلغ […]
دانلود اپلیکیشن