شهریور ۵, ۱۳۹۸
چک های بی محل

کدام چک های بی محل مجازات زندان ندارند!

کدام چک های بی محل مجازات زندان ندارند! در زمان های گذشته صدور چک بی محل مجازات زندان داشت و افرادی که اقدام به صدور چک های بی محل می کردند با مجازات زندان روبرو می شدند.   ولی در […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
مجازات صدور چک بی محل

مجازات صدور چک بی محل چیست؟

مجازات صدور چک بی محل  مجازات صدور چک بی محل به مقدار مبلغ صادر شده توسط آن بستگی دارد که در متن زیر به شرح آن خواهیم پرداخت.     در کل مجازات صدور چک بی محل بر اساس مبلغ […]
دانلود اپلیکیشن