شهریور ۱۲, ۱۳۹۸
نحوه پر کردن چک ضمانت

نحوه پر کردن چک ضمانت

نحوه پر کردن چک ضمانت به چه صورت است؟ نحوه پر کردن چک ضمانت مانند دیگر چک ها بوده و از این لحاظ هیچ تفاوتی وجود ندارد.   _ چک ضمانت مانند سایر چک ها بایستی تاریخ و امضا داشته […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
پشت نویسی چک

نکات کلیدی در مورد پشت نویسی چک

پشت نویسی چک به نوشتن عبارت و یا عبارت هایی بر پشت چک گفته می شود که هدف از درج آن ها انتقال حق مندرج در چک و همین طور اثبات کننده ی آن می باشد.   ظهرنویسی چک به […]
دانلود اپلیکیشن