مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
پشت نویسی چک

نکات کلیدی در مورد پشت نویسی چک

پشت نویسی چک به نوشتن عبارت و یا عبارت هایی بر پشت چک گفته می شود که هدف از درج آن ها انتقال حق مندرج در چک و همین طور اثبات کننده ی آن می باشد.   ظهرنویسی چک به […]
دانلود اپلیکیشن