مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
رفع سو اثر چک برگشتی

راه های رفع سو اثر چک برگشتی

راه های رفع سو اثر چک برگشتی طبق بخشنامه های بانک مرکزی همه ی کارهای مربوط به رفع سو اثر چک برگشتی افراد بایستی تنها از طریق شعب بانک های تابعه انجام شود؛ که به شکل زیر است:     […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
معنی رنگهای استعلام چک صیاد

معنی رنگهای استعلام چک صیاد

معنی رنگهای استعلام چک صیاد چیست؟ سامانه صیاد برای افرادی که چک گرفته اند این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند وضعیت فرد صادر کننده ی چک در نظام بانکی را مورد ارزیابی قرار دهند.     افرادی که […]
مرداد ۵, ۱۳۹۸
وصول چک های برگشتی

منابع وصول چک های برگشتی

از جمله مهم ترین منابع وصول چک های برگشتی سایر حساب های فرد صادر کننده ی چک در بانک مورد نظر می باشد.   و باید بگوییم که این روش یکی از روش هایی است که بانک ها به تازگی […]
دانلود اپلیکیشن