مرداد ۲, ۱۳۹۸
وصول چک برگشتی

تنظیم شکایت کیفری برای وصول چک برگشتی

برای وصول چک برگشتی دارنده ی چک بعد از درخواست برگشت چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک می تواند با تنظیم شکایت کیفری مراحل پیگیری قضایی را شروع کند.       مراحل دادرسی چک برگشتی در شکایت […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۸
چک برگشتی

چک برگشتی چه موقع کیفری است؟

بر اساس ماده ی ۱۱ قانون مرتبط با صدور چک، شکایت کیفری بر علیه فردی که چک برگشتی را صادر کرده است شامل دو دوره ی شش ماهه می شود.   حال سوالی که پیش می آید این است که […]
دانلود اپلیکیشن