مهر ۱۵, ۱۳۹۸
وصول چک

مواردی که نمی توانید به وصول چک امیدوار باشید!

مواردی که نمی توانید به وصول چک امیدوار باشید! در مواردی که در متن زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد، امکان وصول چک برای دارنده ی آن دشوار خواهد بود:     ۱. در صورتی که چک تضمینی باشد. […]
مهر ۷, ۱۳۹۸
امکان پرداخت وجه چک از سایر حساب ها

امکان پرداخت وجه چک از سایر حساب ها

امکان پرداخت وجه چک از سایر حساب ها امکان پذیر شد! امکان پرداخت وجه چک از سایر حساب ها امکان پذیر شد از جمله سایر منابع مهمی که از آن ها می توان برای وصول چک برگشتی استفاده کرد، سایر […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
رفع سو اثر چک برگشتی

راه های رفع سو اثر چک برگشتی

راه های رفع سو اثر چک برگشتی طبق بخشنامه های بانک مرکزی همه ی کارهای مربوط به رفع سو اثر چک برگشتی افراد بایستی تنها از طریق شعب بانک های تابعه انجام شود؛ که به شکل زیر است:     […]
مرداد ۲, ۱۳۹۸
وصول چک برگشتی

تنظیم شکایت کیفری برای وصول چک برگشتی

برای وصول چک برگشتی دارنده ی چک بعد از درخواست برگشت چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک می تواند با تنظیم شکایت کیفری مراحل پیگیری قضایی را شروع کند.       مراحل دادرسی چک برگشتی در شکایت […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۸
چک برگشتی

چک برگشتی چه موقع کیفری است؟

بر اساس ماده ی ۱۱ قانون مرتبط با صدور چک، شکایت کیفری بر علیه فردی که چک برگشتی را صادر کرده است شامل دو دوره ی شش ماهه می شود.   حال سوالی که پیش می آید این است که […]
دانلود اپلیکیشن