مهر ۱۵, ۱۳۹۸
وصول چک

مواردی که نمی توانید به وصول چک امیدوار باشید!

مواردی که نمی توانید به وصول چک امیدوار باشید! در مواردی که در متن زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد، امکان وصول چک برای دارنده ی آن دشوار خواهد بود:     ۱. در صورتی که چک تضمینی باشد. […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۸
چک برگشتی

چک برگشتی چه موقع کیفری است؟

بر اساس ماده ی ۱۱ قانون مرتبط با صدور چک، شکایت کیفری بر علیه فردی که چک برگشتی را صادر کرده است شامل دو دوره ی شش ماهه می شود.   حال سوالی که پیش می آید این است که […]
دانلود اپلیکیشن