مرداد ۵, ۱۳۹۸
وصول چک های برگشتی

منابع وصول چک های برگشتی

از جمله مهم ترین منابع وصول چک های برگشتی سایر حساب های فرد صادر کننده ی چک در بانک مورد نظر می باشد.   و باید بگوییم که این روش یکی از روش هایی است که بانک ها به تازگی […]
مرداد ۲, ۱۳۹۸
وصول چک برگشتی

تنظیم شکایت کیفری برای وصول چک برگشتی

برای وصول چک برگشتی دارنده ی چک بعد از درخواست برگشت چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک می تواند با تنظیم شکایت کیفری مراحل پیگیری قضایی را شروع کند.       مراحل دادرسی چک برگشتی در شکایت […]
دانلود اپلیکیشن