مهر ۲, ۱۳۹۸
نگهداری بنزین در داخل خودرو

نگهداری بنزین در داخل خودرو خطرناک است!

نگهداری بنزین در داخل خودرو در روزهای گرم سال و بالا رفتن دما، نگهداری بنزین در داخل خودرو بسیار خطرناک است؛ بالا رفتن دما موجب افزایش جنبش مولکولی بنزین شده و موجب انفجار آن می شود. باید بگوییم که در […]
دانلود اپلیکیشن