آبان ۱۳, ۱۳۹۸
ممنوعیت انتقال و پشت نویسی چک تضمینی

ممنوعیت انتقال و پشت نویسی چک تضمینی

ممنوعیت انتقال و پشت نویسی چک تضمینی طی جلسه ای اعضای دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک مبنی بر ممنوعیت انتقال و پشت نویسی چک تضمینی تصویب شد. هدف از تصویب این تبصره مدیریت […]
دانلود اپلیکیشن