مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
معنی رنگهای استعلام چک صیاد

معنی رنگهای استعلام چک صیاد

معنی رنگهای استعلام چک صیاد چیست؟ سامانه صیاد برای افرادی که چک گرفته اند این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند وضعیت فرد صادر کننده ی چک در نظام بانکی را مورد ارزیابی قرار دهند.     افرادی که […]
دانلود اپلیکیشن