شهریور ۱۴, ۱۳۹۸
مراحل اعلام مفقودی چک

مراحل اعلام مفقودی چک به چه صورت است؟

مراحل اعلام مفقودی چک مراحل اعلام مفقودی چک بدین صورت است که شخص صادر کننده ی چک و یا ذینفع به بانک مراجعه نموده و در فرم مخصوص درخواست خود را به صورت کتبی نوشته و تحویل بانک مورد نظر […]
دانلود اپلیکیشن