شهریور ۵, ۱۳۹۸
چک های بی محل

کدام چک های بی محل مجازات زندان ندارند!

کدام چک های بی محل مجازات زندان ندارند! در زمان های گذشته صدور چک بی محل مجازات زندان داشت و افرادی که اقدام به صدور چک های بی محل می کردند با مجازات زندان روبرو می شدند.   ولی در […]
دانلود اپلیکیشن