مرداد ۲۶, ۱۳۹۸
گم شدن دسته چک

در صورت گم شدن دسته چک چکار کنیم؟

در صورت گم شدن دسته چک چکار کنیم؟ در صورت گم شدن دسته چک به بانک صادر کننده چک اعلام مفقودی نمایید. بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، فرد صادر کننده چک، ذینفع و یا قائم مقام قانونی آن […]
دانلود اپلیکیشن