مرداد ۲۲, ۱۳۹۸
چک برگشتی

چک برگشتی چیست؟

مفهوم چک برگشتی در حال حاضر بخش زیادی از اخبار حقوقی کشور را چک های بلامحلی تشکیل داده است که توسط افراد صادر شده اند و خیلی از افراد با چک های بلامحل در طی معاملات و …  روبرو شده […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۸
قانون صدور چک

ماده ۱۴ قانون صدور چک

در حال حاضر یکی از اسناد پر کاربرد که مردم از آن به وفور استفاده می کنند، چک است که تبدیل به یکی از اسباب ضروری مبادلات تجاری شده است و به همین خاطر قوانین حاکم بر آن روز به […]
دانلود اپلیکیشن