مرداد ۲۶, ۱۳۹۸
گم شدن دسته چک

در صورت گم شدن دسته چک چکار کنیم؟

در صورت گم شدن دسته چک چکار کنیم؟ در صورت گم شدن دسته چک به بانک صادر کننده چک اعلام مفقودی نمایید. بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، فرد صادر کننده چک، ذینفع و یا قائم مقام قانونی آن […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۸
قانون صدور چک

ماده ۱۴ قانون صدور چک

در حال حاضر یکی از اسناد پر کاربرد که مردم از آن به وفور استفاده می کنند، چک است که تبدیل به یکی از اسباب ضروری مبادلات تجاری شده است و به همین خاطر قوانین حاکم بر آن روز به […]
دانلود اپلیکیشن