آذر ۶, ۱۳۹۸
استعلام یارانه حمایتی

استعلام یارانه حمایتی با چک نما

استعلام یارانه حمایتی سرپرست خانوارهایی که در آخرین پرداخت، سبد حمایتی شامل آن ها نشده است و خود را واجد شرایط دریافت یارانه حمایتی می دانند برای استعلام یارانه حمایتی می توانند از اپلیکیشن چک نما استفاده نمایند. اپلیکیشن چک […]
دانلود اپلیکیشن