شهریور ۲۱, ۱۳۹۸
پلاک زوج و فرد

پلاک زوج و فرد را چطور تشخیص بدهیم؟

تشخیص پلاک زوج و فرد از زمانی که بحث طرح ترافیک مطرح شد، داشتن پلاک زوج و فرد نیز دغدغه ی بسیاری از رانندگان شده است. برای تشخیص زوج و یا فرد بودن پلاک خودرو، رقم آخر قسمت سه رقمی […]
مرداد ۵, ۱۳۹۸
طرح ترافیک جدید

اجرای طرح ترافیک جدید در تهران

بر اساس اعلام سازمان حمل و نقل  ترافیک شهرداری طرح ترافیک جدید از اول تیرماه سال ۱۳۹۸ در شهر تهران اعمال شده است.   طبق قوانین جدیدی که تصویب شده است؛ طرح ترافیک زوج و فرد به طور کامل حذف […]
دانلود اپلیکیشن