مهر ۳, ۱۳۹۸
اعتبارسنجی بانک ها برای صدور دسته چک

طریقه اعتبارسنجی بانک ها برای صدور دسته چک

بر اساس قانون جدید اعتبارسنجی بانک ها برای صدور دسته چک به چه صورت انجام می شود؟ بانک ها موظف می باشند که بنا به درخواست مشتریان خود که دارای حساب جاری هستند و بر اساس ماده ۵ قانون جدید […]
دانلود اپلیکیشن