شهریور ۱۵, ۱۳۹۸
امکانات ساینا

امکانات ساینا دستخوش تغییر شد!

امکانات ساینا امکانات ساینا تحریم بر روی صنعت خودرو سازی کشورمان نیز تاثیرات منفی بسیاری بر جای گذاشته است و در کنار اینکه موجب لغو یک طرفه ی قراردادهای خودرو سازان معروف جهان با ایران شد، بلکه در کنار آن […]
دانلود اپلیکیشن