مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
جریمه صحبت کردن با موبایل

جریمه صحبت کردن با موبایل هنگام رانندگی سه برابر شد!

جریمه صحبت کردن با موبایل هنگام رانندگی سه برابر شد! صحبت کردن با موبایل ، ارسال پیامک و کارهایی مانند آن از جمله مواردی می باشند که باعث می شوند تا تسلط و تمرکز راننده در موقع رانندگی به شدت […]
دانلود اپلیکیشن