شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
امضای دیجیتال

امضای دیجیتال و مزایای آن

نقش امضای دیجیتال در معاملات، تراکنش ها و قراردادها مانند شناسنامه، کارت ملی و یا هر نوع سند دیگری می باشد که ضامن اعتبار آن قرارداد است. با استفاده از امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت […]
دانلود اپلیکیشن