استعلام جریمه رانندگی

با استعلام جریمه رانندگی توسط اپلیکیشن چک نما

می توانید از میزان جریمه های خود مطلع شده

و بدین ترتیب متحمل پرداخت هزینه های بیش تر نشوید.

 

استعلام جریمه رانندگی

 

شما با استعلام از طریق اپلیکیشن چک نما با مقدار

و موقعیت خلافی خود را مشاهده کرده

و سپس می توانید اقدام به پرداخت آن نمایید.

 

در صورتی که در موقع درست خلافی های خودرو خود را بگیرید

در این صورت، اگر اعتراض داشته باشید، می توانید اعمال کنید

و یا در صورت عدم اعتراض به جریمه های صادر شده می توانید

به موقع آن ها را پرداخت نمایید تا هزینه های چند برابر بابت جریمه ها پرداخت نکنید.

 

زیرا در صورتی که تا 60 روز بعد از صدور برگ جریمه اقدام به پرداخت آن نکنید،

مبلغ آن دو برابر خواهد شد و یا اگر مبلغ جریمه بیش از یک میلیون تومان شود.

پس از نصب اپلیکیشن چک نما برای گرفتن استعلامی های خود غافل نشوید.

 

مرداد ۸, ۱۳۹۸
جریمه های ستاره دار

جریمه های ستاره دار را بشناسید

جریمه های ستاره دار در کل جریمه های ستاره دار همه ساله و در جدول تخلفات رانندگی که توسط اداره راهنمایی و رانندگی منتشر می شود، درج می شوند.   بر اساس اطلاعاتی که در این جدول ارائه می شود، […]
دانلود اپلیکیشن